Van Dijk & Partners TH bv

Van Dijk & Partners bv  is het gecertificeerde bedrijf dat zich (wettelijk) mag bezighouden met de advisering en bemiddeling in Verzekeringen, Hypotheken, Beleggingen  en Financieringen en heeft een uitgebreide en lange ervaring hierin. Voor Pensioenadvisering wordt gebruik gemaakt van externe gecertificeerde specialisten. Daarnaast is zij actief op het gebied van Financële (Life)Planning, een over-all financiële analyse gebaseerd op uw huidige positie ten opzichte van uw wensen en de mogelijke uitvoer daarvan.

Zowel particulieren als ondernemers kunnen terecht met hun privé- of ondernemerswensen.

Aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl), het klachteninstituut Kifid (www.kifid.nl), de Federatie Financiële Planners (www.ffp.nl) en the Hypotheek Company.

Volgens de richtlijnen van de AFM is er een dienstenwijzer opgesteld. Elke opdracht van een complex product wordt vooraf vastgelegd. Kijk ook eens op

Verzekeringen:

Voor eenvoudige risico’s hebben we hier mogelijkheden om de polis zelf aan te vragen:

>>

Bedrijfsrisico’s of zaken hier niet genoemd kunt u per telefoon 0161-222088 of per mail info@vdv.nl aanvragen.

Hypotheken:

Van Dijk & Partners bv zijn aangesloten bij de Hypotheek Company. Zie ook www.hypotheekcompany.nl  Naast rechtstreekse contacten met geldverstrekkers zijn er een groot aantal welke via dit kanaal worden aangeboord. Het maakt ons niet uit waar het geld vandaan komt –bij wijze van spreken- zolang u maar het advies krijgt waar u jarenlang plezier van heeft.

Verder wordt door een efficiënte automatisering een hypotheek correct en snel afgehandeld. Via onze contacten kunnen wij u van dienst zijn met de juiste notaris en woningtaxateur.

Beleggingen:

We hebben ervaring met het beleggen in fondsen, zowel rechtstreeks als de beleggingen in polissen.Uw beleggingsprofiel (inschatten van uw persoonlijke risico’s) wordt in kaart gebracht alvorens u beslissingen neemt. Geen garantie voor resultaat, maar kan u wel behoeden voor impulsieve stappen. Mocht u nog een zgn. woekerpolis hebben, dan kunnen wij u daarover ook nader adviseren.

Financiering:

Voor een verbouwing, maar ook voor het kopen van consumptieve zaken, zoals een auto, boot of caravan kunnen wij u van dienst zijn met een financiering. Wilt u weten hoeveel u kunt lenen en wat dat gaat kosten? En hoe snel u er weer van af kunt/moet zijn? Bel dan even 0161-222088 Wij nemen met u dan de benodigdheden door en bepalen graag in overleg met u wat verantwoord is . Geld lenen kost geld, dus moet het verantwoord gebeuren.

Pensioenen:

Er is de laatste jaren veel geschreven en gezegd over pensioenen. Juist daarom is het extra belangrijk te kijken naar je eigen  situatie. Dat kun je aan de hand van je UPO (Uniform Pensioen Overzicht) doen, maar wellicht beter om te kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl waar je met je DIGID kunt inloggen om te zien wat er van je pensioen i.c.m. je AOW terecht komt.

Wij vertalen deze informatie naar de mogelijkheden om pensioen aan te vullen of te gebruiken voor Financiële Planning.

Ook bij ontslag (al dan niet met een ontslagvergoeding) komt de pensioen situatie om de hoek kijken. Zaak om het dan goed te regelen.

Premievrije pensioen gaan doorgaans voornamelijk over het oudedagspensioen maar niet over ene weduwen/weduwnaars/partnerpensioen.  Wellicht zijn er mogelijkheden door ons te bekijken of hier een aanvulling voor bestaat.

Reacties zijn gesloten.